Granatowyý Braslet – salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak

Granatowyý Braslet – salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak

Granatowyý Braslet - salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak

Reçepti:

  1. Gök önümleri gaýnatmaly ilki bilen
  2. Suratda görşümiz ýaly 2 sany towuk kapçýonnyý
  3. 2 Orta käşir
  4. 1 Şugundir
  5. 4 Ýumurtga
  6. 4 kiçi ýa-da 2 uly ýer alma (kartoşka)
  7. 1 Nar
  8. Maýonez
1.Gök önümleri taýynlaýas, şugundiri, käşiri we ýer almany (kartoşkany), ýumurtga bilen towugy elimiz bilen kiçi edip dograýas.
Granatowyý Braslet - salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak
Suratda görşümiz ýaly nary arassalaýas.
2. Saladyň durjak ýerine ortasyna stakan goýýas we towugyň 1 bölegini goýýas. Maýonezem çalýas.
Granatowyý Braslet - salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak
2-nji gatyna bolsa käşiri goýýas.
Granatowyý Braslet - salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak
3-nji sloýyna kartoşkany we maýonez çalmagy ýatdan çykarmaň!!
Granatowyý Braslet - salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak
Soňra bolsa ýumurtgany goýýas.
Granatowyý Braslet - salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak
Iň soňky sloýy şugundiri goýýas. Daşyny maýonez bilen çalýas we nar bilen bezeýäs suratda görşümiz ýaly
stakany çykarmagy ýatdan çykarmaň we haladilniga 1 sagat goýmagy.
Granatowyý Braslet - salatyň reçepti bilen suraty | taýýarlamak
Işdäňiz açyk bolsun

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика