Sowgat 2000 – Tarif, kod, nyrhnama, TMCELL

Sowgat 2000 – Tarif, kod, nyrhnama, TMCELL

 • Jaňa garaşmak,
 • GPRS hyzmaty, 
 • Belgini anyklamagy gadagan etmek, 
 • Konferens aragatnaşygy, 
 • Giriş jaňlary başga salga ýollamak, 
 • Rouming, Wideo jaňlary, 
 • Halkara aragatnaşygy (10-lyk)

Şu ýokardakylaryň kodlaryny suraty ýüklemek üçin/ скачать


2000 gepleşik minutlary we goşmaça 500 sms. Sizden gidýän (çykys) jaňlar (paket minut gutarandan soňra) 0, 01 manat.
Sowgat 2000

HYZMATLARYŇ GÖRNÜŞLERIManat,
GBüS-y bilen
1Birikdirilende ilkinji töleg1,00
2Berilýän bukjany birikdirmek üçin hökmany töleg30,00
3Birikdirilen gepleşik wagty (diňe ulgam içi jaňlary) çykyşjaňlar, bir aýda2000 minut
4Birikdirilen SMS habarlary (diňe ulgam içi çykyş SMS habarlary), bir aýda500 SMS
5Bellenilen ýeňillikler ulanylyp gutarandan soň:
Ulgam içi çykyş jaňlar, bir minut üçin
0,01
6Hasapda bukjalaryň birikdirmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,14
7Şäher we şäheraraaragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin0,05
8Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,14
9Başga operatoryň ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin0,05
10Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,14
11Ähli giriş jaňlar0,00
12Çykyş SMS (halkara ugurlardan başga)
habarlary (bir SMS üçin)
0,01
13Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,01
14GPRS hyzmatynyulanmak:
1 Mb, (göwrümli maglumat üçin)
0,09
15Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,09

Şunyrhnamageçmeküçin el telefonyňyzdan *0809*6*1*2*130#
belgäjaňedipýa-da internet sahypamyzdan “Şahsyotag” hyzmatymyzdanpeýdalanyň.
BELLIK:
1. Berilýänbukjalardiňe “Sowgat – 2000” nyrhnamasyndaulanylýar.
2. Berilýänbukjalar 30 günüňdowamyndabirgezekberiler.
3. Berilýänbukjalarulanylypgutarylandansoňbunyrhnamanyňdüzüminde “Meniňsöýgülibelgim” hyzmatynyulanmagamümkinçilikberiler.
4. Ulgamiçigijekigepleşiklere we internet hyzmatynabolanýeňillikleribunyrhnamadaulanmagamümkinçilikberilmeýär.

sowgat 1000 tarif

sowgat 500 tarif

У этой записи 2 комментариев

 1. Почему не возможно войти в личный кабинет ,,,,,,,,,,,,,????????????????????!!!!!!!!
  Что за сервис у вас

  1. чтобы зайти личный кабинет вам нужно войти в официальный сайт тмселлTmCell

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика