Sowgat 500 – Tarif, kod, nyrhnama, TMCELL

Sowgat 500 – Tarif, kod, nyrhnama, TMCELL

  • Jaňa garaşmak,
  • GPRS hyzmaty, 
  • Belgini anyklamagy gadagan etmek, 
  • Konferens aragatnaşygy, 
  • Giriş jaňlary başga salga ýollamak, 
  • Rouming, Wideo jaňlary, 
  • Halkara aragatnaşygy (10-lyk)

Şu ýokardakylaryň kodlaryny suraty ýüklemek üçin/ скачать

Sowgat 500

500 minut + 150 Mb + 200 SMS

HYZMATLARYŇ GÖRNÜŞLERIManat,
GBüS-y bilen
1Birikdirilende ilkinji töleg5,00
2Berilýän bukjany birikdirmek üçin hökmany töleg16,00
3Birikdirilen gepleşik wagty (diňe ulgam içi jaňlary) çykyşjaňlar, 30 günüň dowamynda500 minut
4Birikdirilen SMS habarlary (diňeulgamiçiçykyş SMS habarlary), 30 günüň dowamynda200 SMS
5Birikdirilen Internet maglumat möçberi, 30 günüň dowamynda150 Mb
Bellenilen ýeňillikler ulanylyp gutarandan soň:
6Ulgam içi çykyş jaňlar, bir minut üçin0,05
7Hasapda bukjalaryň birikdirmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,14
8Şäher we şäheraraara gatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin0,05
9Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,14
10Başga operatoryň ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin0,05
11Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,14
12Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin0,10 + goşmaça
halkara aragatnaşyk
hyzmatlarynyň
nyrhlary
13Ähli giriş jaňlar0,00
14Çykyş SMS (halkara ugurlardan başga)
habarlary (bir SMS üçin)
0,05
15Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,10
GPRS hyzmatyny ulanmak:
161 Mb, (göwrümli maglumat üçin)0,09
17Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda0,12

Şu nyrhnama geçmek üçin el telefonyňyzdan *0809*6*1*2*140#
belgä jaň edip ýa-da internet sahypamyzdan “Şahsy otag” hyzmatymyzdan peýdalanyň.
BELLIK:
1. Berilýän bukjalar diňe “Sowgat – 500” nyrhnamasynda ulanylýar.
2. Berilýän bukjalar 30 günüň dowamynda bir gezek beriler.
3. Berilýän bukjalar ulanylyp gutarylandan soň bu nyrhnamanyň düzüminde “Meniň söýgüli belgim” hyzmatyny ulanmaga mümkinçilik beriler.

sowgat 1000 tarifa geçmek

sowgat 2000 tarifa geçmek

Добавить комментарий

Закрыть меню
Яндекс.Метрика